Onze realisaties

 • Traplift voor de raadzaal in het stadhuis (in samenwerking met Stad Tienen).
 • Controle op toegankelijkheid van nieuwe openbare gebouwen.
 • Stadswachters signaleren de plaatsen waar obstakels de doorgang op de stoep bemoeilijken.
 • Aanpassingen in de Delportestraat om deze straat voor een rolstoelgebruiker veiliger te maken.
 • Matten aan de toegang tot het OCMW-gebouw werden vervangen.
 • Gratis oprijplaten voor handelaars die dat wensten.
 • Verschillende award-uitreikingen aan handelaars die inspanningen deden om hun zaak toegankelijker te maken. De laureaten zijn geweest: BROOD- en BANKETBAKKER KELLER-VERSTAPPEN (2013), OPTIEK VAN LINDT (2014), DECLERCK JUWELEN (2015), APOTHEEK PIRARD (2017), JUWELIER TIMMERMANS (2018) en BRASSERIE KRONACKER (2019).
 • Tienen staat op de kaart naast steden als Leuven, Kortrijk, Gent, Hasselt en Antwerpen via een handige webapplicatie van On Wheels http://www.onwheelsapp.com/
 • Bijkomende parkeerplaatsen aan het Sportcentrum Houtemveld.
 • Deelname aan Sociale Toegankelijke Wandeling, georganiseerd door CM.
 • Onderschrijven van het project van de provincie, samen met de Stad, omtrent “Jouw Gemeente, Toegankelijke Gemeente? We werken er aan” op 30.05.17. De werkgroep heeft haar deel aan engagementen ingevuld. De stad Tienen ondertekende de engagementsverklaring en belooft hiermee de afgesproken acties ook na afloop van de campagne voor te zetten.
 • Constructieve deelname aan de voorbereidende planning rond de heraanleg van de Grote Markt te Tienen. De Werkgroep engageert zich om de realisatie – volgens de voorziene uitvoering – van deze heraanleg van zeer dichtbij op te volgen.
 • Reacties tegen het negatieve standpunt van De Lijn i.v.m. het NIET voorzien van een bushalte op de Grote Markt te Tienen bij de heraanleg. 
 • Herinrichting van het stationsplein en rolstoelvriendelijke verfraaiing van de 4 de Lansierslaan.