Geschiedenis

In 1996 stelde CM Tienen na een lokaal onderzoek een brochure op waarin de knelpunten met betrekking tot de toegankelijkheid in Tienen werden geïdentificeerd. Het beleid beloofde deze aan te pakken. Dit leidde tot de oprichting van een werkgroep onder leiding van plaatselijk verantwoordelijke Patrick Vanderveken.

In 2007 besloot Inclusie Vlaanderen, onder leiding van Leona Cloots – nu onze erevoorzitster – tijdens een bestuursvergadering, om de voortgang van de oplossing van deze knelpunten te onderzoeken. Slechts één punt was met moeite aangepakt. Daarom vonden we het noodzakelijk het stadsbestuur hierover aan te spreken.
Op 20 maart 2007 nodigden we de heer Masschelier van het Toegankelijkheidsbureau uit om ons te informeren over hoe andere gemeenten dit aanpakten.

We concludeerden dat een zo breed mogelijk platform nodig was om onze doelstellingen te verwezenlijken.
Negentien verenigingen werden uitgenodigd om samen met ons hieraan te werken. Tien verenigingen reageerden positief.

We betrokken ook enkele ervaringsdeskundigen bij ons opzet en zo ontstond "Toegankelijk Tienen".