Wie zijn we?

Ruim 20 jaar geleden hebben diverse betrokkenen de koppen bij elkaar gestoken en een werkgroep Toegankelijk Tienen opgericht. De werkgroep gaat sedertdien regelmatig in overleg met het Tiense publiek en het Tiense stadsbestuur. In de werkgroep zijn verschillende verenigingen vertegenwoordigd:

 • CM Tienen
 • Dienst Begeleid Wonen vzw
 • Gezinsbond Tienen
 • Hestia – Broeders Alexianen
 • Huis in de Stad vzw
 • Licht en Liefde
 • MS Liga
 • STAN (voorheen Inclusie Vlaanderen)
 • Stichting Delacroix
 • Tiense Kinesitherapeuten Kring vzw

Ons doel?

 • We willen van Tienen een Toegankelijke en Bereikbare stad maken.
 • Onze werking gaat er van uit via de Tiense werkgroep een dienstverlening te brengen aan wie nood heeft aan een betere toegankelijkheid in Tienen.
 • Toegankelijkheid is allesomvattend. Niet alleen gebouwen, straten en pleinen, maar ook de dienstverlening, het onderwijs, sociaal culturele activiteiten en de stadswebsite dienen toegankelijk te zijn.
 • We streven naar een open en permanent contact en een actieve wisselwerking met het Tiense publiek.