Topprioriteiten

  • We vragen een publiek toegankelijk openbaar toilet, centraal in de stad.
  • Voetpaden moeten beter worden en toegankelijk zijn door de hindernissen weg te nemen.
  • We streven ernaar om een uniek aanspreekpunt te zijn van de stad Tienen.