Topprioriteiten

Onze topprioriteiten voor 2024 - 2030 zijn als volgt:

1. Aangepaste voetpaden in de hele stad Tienen en deelgemeenten.

2. Weloverwogen en overlegde aanpassingen van het recent ingevoerde bereikbaarheidsplan en de toegankelijkheid van de Grote Markt voor personen met een beperking.

3. Extra parkeerplaatsen voor personen met een beperking in de Leuvensestraat en op de Grote Markt.

4. Centrumstraten zonder (te hoge) drempels of borduren, zoals de Gilainstraat, Nieuwstraat, Hennemarkt en Leuvensestraat.

5. Inclusief toegankelijk Viander-domein met speelmogelijkheden die voor iedereen toegankelijk zijn en een permanent toegankelijk toilet.

6. Jaarlijks gratis toegang tot de ijspiste tijdens Wintermagie.

7. Alle Hoppinpunten in Tienen en deelgemeenten aanpassen voor personen met een beperking.

8. Centraal elektronisch gestuurde parkings en parkeerplaatsen met duidelijke bewegwijzering (gebaseerd op het Leuven-model).

9. Aanpak van de digitale ontoegankelijkheid, vooral voor personen met een mentale beperking die verplicht worden zich digitaal aan te melden. Het ontbreken van 'loketten' zorgt voor ongemakken (bijvoorbeeld bij sociale diensten, afspraken met stadsambtenaren, enzovoort).