Meer prioriteiten

En onze andere prioriteiten? 

Stoepen en hindernissen 
Voetpaden blijven te smal, afhellend naar de straat, met putten en losliggende steentjes, te hellende afrijvlakken die eindigen in een nieuwe asfaltdrempel van de straat, te steile stoepranden voor elektrische rolstoelgebruikers, hindernissen op de voetpaden zoals publiciteitspanelen, terrasstoelen en -tafels, kabels allerhande op de stoep, verlichtings- en verkeerspalen, stellingen, containers, elektriciteitsaansluitingen, enz. 

Het is een blijvende opdracht van Toegankelijk Tienen om de stad hierop te wijzen, OOK in de Tiense deelgemeenten.  

Putten in straten en pleinen zijn verraderlijke hindernissen voor alle burgers, maar zeker voor rolstoelgebruikers, personen met kinderwagens, rollatorgebruikers, blinden en slechtzienden! 

Toreke en Suikermuseum  

 • De toegankelijkheid van het Toreke blijft problematisch voor elektrische rolstoelgebruikers. 
  Parkeerbeleid, gebruik van de blauwe parkeerkaart 

 • Het vrijhouden van stoepen en de veiligheid rond scholen dient gehandhaafd te blijven. Nog steeds stellen we verkeerd en oneigenlijk gebruik van parkeerkaarten vast. De medewerking van de politie is meer dan wenselijk (zoals in andere steden). Het dagelijks bewaken van het vrijhouden van parkeerplaatsen voor personen met een beperking is o.i. een opdracht die moet bestendigd worden. Toegankelijk Tienen wordt te weinig berokken bij het Tiense parkeerbeleid. Nochtans kan onze ervaringsdeskundigheid helpen. 
  Bergé-Stadion 

 • Platformlift en de toegankelijkheid van de toiletten in het stadion. 

Kerkhof 

 • Berijdbaar en bereikbaar maken voor personen met een beperking. Toegankelijk Tienen verheugt er zich over dat daar in 2024 werk wordt van gemaakt. 

 • Verkeersborden en laadpalen voor elektrische voertuigen. 

 • Verwijderen van de stoepen. 

Vianderpark 

 • Toegankelijke verharde ondergrond van de wandelpaden. 

 • Aangepaste toegangsdrempels en toiletten. 

 • Constructieve deelname aan het participatietraject dat door de stad en Atelier ROMAIN/VOLT-architecten wordt georganiseerd. 

Tiense Bereikbaarheidsplan 
Het recent in voege getreden bereikbaarheidsplan dient na een nieuwe consultatieronde met ALLE betrokken partijen (burgers, stakeholders, belangengroepen, handelaars en ondernemers) bijgestuurd te worden. Ook Toegankelijk Tienen heeft, naast vele anderen, reeds enkele maanden na de beslissing van het gemeentecollege opmerkingen gemeld over dit plan en de wijze waarop het tot stand is gekomen.  Toegankelijk Tienen heeft ervaren dat de participatieve theorie van de stad en de praktijk (of hoe wij het ervaren hebben) niet helemaal vlot is gelopen door verschillen op vlak van verwachtingen, minder goede begeleiding van het participatief traject of minder goede communicatie tussen de stad en de stakeholders. 

Naast de inhoud hebben leden van Toegankelijk Tienen in de “zijlijn” het gevoel dat de verwachtingen van de groep TT en het participatief traject van de stad niet altijd op elkaar afgestemd waren.  Er is te weinig aandacht gegaan van de stad naar de begeleiding van het participatief traject. Er is nooit omschreven wat ons participatiemandaat precies betekende voor onze groep en dat heeft gezorgd voor niet ingevulde verwachtingen. We hebben wel het gevoel dat we opschuiven naar een participatief samenwerken met de stad, terwijl vroeger het vaak stopte bij informeren en consulteren.