Meer prioriteiten

Grote Markt

 • De werkgroep zal toezien op de verderzetting van de plannen en de uitvoering ervan. Daarover is permanente informatie en inspraak vereist om te beletten dat de Werkgroep achter de feiten aan moet wegens ‘in snelheid gepakt’ of ‘niet op de hoogte’.
 • De werkgroep betreurt de houding van De Lijn en vraagt aan de stad om hardere standpunten in te nemen dan tot nog toe! Als de Stad vasthoudt aan ‘een centrumhalte’ op de Grote Markt dan verwachten wij dat die er niet alleen komt, maar ook aangepast zou zijn aan personen met een beperking.

Stoepen en hindernissen

 • Voetpaden blijven te smal, afhellend naar de straat, met putten en losliggende steentjes, te hellende afrijvlakken die eindigen in een nieuwe asfaltdrempel van de straat, te steile stoepranden voor elektrische rolstoelgebruikers, (vaste) hindernissen op de voetpaden (Houtemstraat) en hindernissen zoals publiciteitspanelen, terrasstoelen en - tafels, kabels allerhande op de stoep, verlichtings- en verkeerspalen, stellingen, containers, terrassen, elektriciteitsaansluitingen.

Toreke en Suikermuseum

 • De toegankelijkheid van het Toreke blijft problematisch voor elektrische rolstoelgebruikers.

Parkeerbeleid, gebruik parkeerkaart

 • Vrijhouden van stoepen
 • Veiligheid rond scholen.
 • Verkeerd en oneigenlijk gebruik van parkeerkaarten.

Bergé-Stadion

 • Platformlift en de toegankelijkheid van de stadion-toiletten.

Kerkhof

 • Berijdbaar en bereikbaar maken voor personen met een beperking.

Kruispunten nieuwe Vesten

 • Nu de Vesten in heraanleg zijn, is het wenselijk te controleren of de kruispunten veilig zijn voor mensen met beperkingen (rolstoel, rollator, personen met gehoor- en gezichtsstoornissen).

Verkeersborden en laadpalen voor elektrische voertuigen.

 • Verwijderen van de stoepen.

Vianderpark

 • Toegankelijke verharde ondergrond van de wandelpaden.
 • Aangepaste toegangsdrempels en toiletten.