De werkgroep Toegankelijk Tienen reageert: ‘Wat nu met de bereikbaarheid van Tienen Centrum?’ .

(reactie op artikel ‘Geen lijnbussen meer over de Grote Markt – https://www.nieuwsblad.be/cnt/blrbi_04723548)

Bij herhaling, en dat sedert voorjaar 2017, heeft de werkgroep gewezen op het ongewenste verwijderen van bus-stopplaatsen van De Lijn op de Grote Markt te Tienen. Dat kadert in de plannen tot verfraaiing van die Grote Markt. De werkgroep heeft zich in dit dossier steeds positief uitgelaten en de Stad gesteund. Echter, zij drong tegelijkertijd aan op het voorzien én behouden van een centrale toegankelijke bushalte voor personen met een beperking.
Toen bleek dat De Lijn hierover een negatieve houding aannam, werd daarop gereageerd met een brief aan De Lijn (28.04.2017):
"We vernamen … tot onze grote verbazing dat er na het beëindigen van de werken slechts één keer per week enkel een (markt)bus zou rijden tot op de Grote Markt. Dit is voor ons totaal onaanvaardbaar. Zo zal de basisbereikbaarheid van de Grote Markt voor mensen met een beperking zeker niet gerealiseerd worden. Waarom kan in Tienen niet wat in andere steden wel kan? Is het mogelijk om alsnog een kleine bus – die dikwijls rijdt - in te leggen voor het traject: Station – Delportestraat – Grote Markt – Gilainstraat – Oude Vestenstraat – Leuvensestraat – Vierde Lansierslaan?
… nog enkel een bushalte voorzien aan het atheneum in de Gilainstraat. Van daaruit moet men te voet naar de Grote Markt gaan. U zal misschien vinden dat deze afstand verwaarloosbaar is, maar voor mensen met diverse beperkingen zoals ademhalingsproblemen, letsels aan voeten en benen waardoor ze slechts korte afstanden kunnen afleggen, ouderen met rollator … is deze afstand moeilijk te overbruggen. Daarbij komt dat deze straat een vrij lange helling heeft tot aan de Grote Markt.
Algemeen merken we op dat door Uw beslissing: 1. de bereikbaarheid van de binnenstad in Tienen hierdoor ernstig gehypothekeerd wordt, 2. geen rekening wordt gehouden met het sterk groeiend aantal ouderen in de stad (gekende vergrijzing) en 3. de promotie voor het openbaar vervoer in Tienen tot niets herleid wordt. "
In de persmap van 19.04.18 verwijst de werkgroep naar haar standpunt omtrent blijvende knelpunten: “De werkgroep betreurt de houding van De Lijn en vraagt aan de stad om hardere standpunten in te nemen dan tot nog toe! Als de Stad vasthoudt aan ‘een centrumhalte’ op de Grote Markt dan verwachten wij dat die er niet alleen komt, maar ook aangepast zou zijn aan personen met een beperking. De antwoorden die wij tot nu kregen van de Lijn zijn op zijn minst ‘verwerpelijk’ en weinig respectvol voor personen met een beperking!”

Nu stelt de werkgroep een evolutie vast die erg nadelig wordt en is voor de toekomst van de Stad en haar centrumfunctie. Door het ondoordacht en visieloos toelaten dat een belangrijk element van bereikbaarheid van het stadscentrum wordt weggenomen, stelt de werkgroep vast dat er dringend een VISIE-tekst moet komen over de nabije toekomst van de Stad Tienen in het algemeen en het Centrum in het bijzonder.

De werkgroep aanvaardt niet dat dergelijke beslissingen de speelbal zijn tussen Stad en De Lijn. Niemand is daarmee gebaad; de bevolking niet, maar vooral personen met een beperking niet. De werkgroep hoopt dat er snel verandering komt naar een bereikbare, rolstoelvriendelijke en toegankelijke ‘Stad met VISIE’.

Paul Rabau, voorzitter Werkgroep Toegankelijk Tienen