Toon artikel

Donderdag 12 december 2019 werden alle personen met een erkende beperking uitgenodigd, door de werkgroep Toegankelijk Tienen, om gratis te schaatsen op de Grote Markt van Tienen.
Dit fantastische evenement werd mogelijk gemaakt in samenwerking met de Stad Tienen en de eigenaars van de schaatspiste, Steve en Debbie. Zij stelden hun schaatspiste een uurtje gratis ter beschikking. Er waren 85 blije gezichten die enorm genoten hebben van HUN schaatsuurtje. Na het schaatsen werden de gasten getrakteerd, door “Aanhuisverpleging” Thielens Christophe en Judith Kellens, op een warm drankje en lekkere smoutebollen.
Toegankelijk Tienen organiseerde deze onvergetelijke dag reeds voor de vierde keer.

De cultuurraad van Tienen reikte de algemene cultuurprijs uit aan Leona Cloots voor haar inzet voor Toegankelijk Tienen. De organisatie ijvert voor de aanpassingen en verbeteringen van de voetpaden, ze stimuleert handelaars om een hellend vlak te gebruiken. Leona was jarenlang voorzitter, nu ere-voorzitter en voerde al verschillende acties samen met de leden van de werkgroep TT om de Stad Tienen toegankelijker te maken voor iedereen en in het bijzonder de mensen met een verminderde mobiliteit.
Leona Cloots haalde het van de andere genomineerden BOM vzw, Bart Debbaut, De Dertiende dag en Marc Nevens.

https://www.hln.be/in-de-buurt/tienen/cultuurprijzen-voor-leona-cloots-…

De werkgroep Toegankelijk Tienen nodigt alle personen met een erkende beperking uit om op donderdag 12 december 2019 van 14 u tot 15 u te komen schaatsen op de ijspiste Wintermagie in Tienen.
Stilaan mogen we spreken van een jaarlijkse traditie want deze onvergetelijke dag wordt voor de 4 de keer georganiseerd door Toegankellijk Tienen en de Stad Tienen. Het is dankzij de eigenaars van de schaatspiste, Steve en Debbie, dat dit fantastisch evenement mogelijk gemaakt wordt. Zij houden de piste een uurtje vrij voor manuele rolwagens, elektrische rolwagens en personen met een beperking. Zet alvast de winterbanden op je rolwagen, trek je schaatsschoenen aan en geniet mee van dit uniek moment!

(reactie op artikel ‘Geen lijnbussen meer over de Grote Markt – https://www.nieuwsblad.be/cnt/blrbi_04723548)

Bij herhaling, en dat sedert voorjaar 2017, heeft de werkgroep gewezen op het ongewenste verwijderen van bus-stopplaatsen van De Lijn op de Grote Markt te Tienen. Dat kadert in de plannen tot verfraaiing van die Grote Markt. De werkgroep heeft zich in dit dossier steeds positief uitgelaten en de Stad gesteund. Echter, zij drong tegelijkertijd aan op het voorzien én behouden van een centrale toegankelijke bushalte voor personen met een beperking.
Toen bleek dat De Lijn hierover een negatieve houding aannam, werd daarop gereageerd met een brief aan De Lijn (28.04.2017):
"We vernamen … tot onze grote verbazing dat er na het beëindigen van de werken slechts één keer per week enkel een (markt)bus zou rijden tot op de Grote Markt. Dit is voor ons totaal onaanvaardbaar. Zo zal de basisbereikbaarheid van de Grote Markt voor mensen met een beperking zeker niet gerealiseerd worden. Waarom kan in Tienen niet wat in andere steden wel kan? Is het mogelijk om alsnog een kleine bus – die dikwijls rijdt - in te leggen voor het traject: Station – Delportestraat – Grote Markt – Gilainstraat – Oude Vestenstraat – Leuvensestraat – Vierde Lansierslaan?
… nog enkel een bushalte voorzien aan het atheneum in de Gilainstraat. Van daaruit moet men te voet naar de Grote Markt gaan. U zal misschien vinden dat deze afstand verwaarloosbaar is, maar voor mensen met diverse beperkingen zoals ademhalingsproblemen, letsels aan voeten en benen waardoor ze slechts korte afstanden kunnen afleggen, ouderen met rollator … is deze afstand moeilijk te overbruggen. Daarbij komt dat deze straat een vrij lange helling heeft tot aan de Grote Markt.
Algemeen merken we op dat door Uw beslissing: 1. de bereikbaarheid van de binnenstad in Tienen hierdoor ernstig gehypothekeerd wordt, 2. geen rekening wordt gehouden met het sterk groeiend aantal ouderen in de stad (gekende vergrijzing) en 3. de promotie voor het openbaar vervoer in Tienen tot niets herleid wordt. "
In de persmap van 19.04.18 verwijst de werkgroep naar haar standpunt omtrent blijvende knelpunten: “De werkgroep betreurt de houding van De Lijn en vraagt aan de stad om hardere standpunten in te nemen dan tot nog toe! Als de Stad vasthoudt aan ‘een centrumhalte’ op de Grote Markt dan verwachten wij dat die er niet alleen komt, maar ook aangepast zou zijn aan personen met een beperking. De antwoorden die wij tot nu kregen van de Lijn zijn op zijn minst ‘verwerpelijk’ en weinig respectvol voor personen met een beperking!”

Nu stelt de werkgroep een evolutie vast die erg nadelig wordt en is voor de toekomst van de Stad en haar centrumfunctie. Door het ondoordacht en visieloos toelaten dat een belangrijk element van bereikbaarheid van het stadscentrum wordt weggenomen, stelt de werkgroep vast dat er dringend een VISIE-tekst moet komen over de nabije toekomst van de Stad Tienen in het algemeen en het Centrum in het bijzonder.

De werkgroep aanvaardt niet dat dergelijke beslissingen de speelbal zijn tussen Stad en De Lijn. Niemand is daarmee gebaad; de bevolking niet, maar vooral personen met een beperking niet. De werkgroep hoopt dat er snel verandering komt naar een bereikbare, rolstoelvriendelijke en toegankelijke ‘Stad met VISIE’.

Paul Rabau, voorzitter Werkgroep Toegankelijk Tienen

De tentoonstelling “Toegankelijk Tienen, 20 jaar actie! – Hoe
toegankelijk is Tienen?” liep van zaterdag 18.10.19 tot zondag
27.10.19 en was een groot succes.
17 prachtige werken, waaronder 2 installaties, van leden van
PASFORM, ART-X en individuele kunstenaars illustreerden dit
event!
Op een persmoment vooraf (op 17.10.19) en in aanwezigheid
van verschillende politici waaronder burgemeester Katrien Partyka,
werd nadruk gelegd op 3 topprioriteiten van de werkgroep:
- een toegankelijk centraal gelegen opbaar toegankelijk
toilet,
- de dringende heraanleg van de Grote Markt
- en voetpaden/pleinen zonder hindernissen.
180 geïnteresseerden bezochten deze tentoonstelling.
Een enquête werd ter plaatse aangeboden en door 89
bezoekers ingevuld.
Uit de 1 ste vraag (Is Tienen zeer toegankelijk, redelijk
toegankelijk, niet zo toegankelijk of allesbehalve toegankelijk)
komt de vaststelling dat een ruime meerderheid (64%)
Tienen ‘niet zo’ tot ‘allesbehalve’ toegankelijk vindt – 7%
heeft geen mening geuit.
Op de 2 de vraag naar 5 prioriteiten, te rangschikken volgens
‘belangrijkst (1)’ tot ‘minst belangrijk (5)’, werd als volgt
gereageerd:
- Aangeduid met 1 (als belangrijkst)
1. Stoepen zonder hindernissen (43%)
2. Centraal gelegen publiek openbaar toilet (41%)
3. Heraanleg Grote Markt (40%)
- Met 1 en 2 aangeduid
1. Stoepen zonder hindernissen (70%)
2. Heraanleg Grote Markt (62%)
3. Centraal gelegen publiek openbaar toilet (55%)

- Op een gedeelde 4 de plaats staan (met 39%)
‘meer controle op misbruik van de blauwe kaart voor
personen met een beperking’ en ‘een toegankelijk
stadhuis’.

De werkgroep krijgt met deze rangschikking de bevestiging dat
haar 3 topprioriteiten overeenstemmen met de mening van de
respondenten.

De werkgroep zal de resultaten van de enquête overmaken aan
de Tiense politici in de hoop dat ze ermee aan de slag gaan.
De werkgroep zelf zal zich constructief blijven inzetten om voor
iedereen te zorgen dat de stad Tienen toegankelijk en
bereikbaar is. Ze zal blijven ijveren voor een grondige
mentaliteitswissel bij beleid en bevolking in verband met
toegankelijkheid.

Paul Rabau, voorzitter werkgroep Toegankelijk Tienen

De Werkgroep Toegankelijk Tienen reageert naar aanleiding van artikels (NB 28.10.19 en HLN
29.10.19) over de volgende fase van de heraanleg van de Grote Markt te Tienen.

Werkgroep Toegankelijk Tienen is tevreden met de volgende
fase voor de heraanleg van de Grote Markt te Tienen, maar
blijft waakzaam.
Een tentoonstelling omtrent “Toegankelijk Tienen – 20 jaar
actie!” is pas voorbij en de werkgroep kan zich verheugen over
een positief bericht rond de reeds 4 jaar aangekondigde
verfraaiing van de Grote Markt van Tienen. Er is vooruitgang te
noteren!
Toch blijft de werkgroep waakzaam. Ze zal de geplande
fasering voor de werken van dichtbij opvolgen. Ze zal erover
waken dat ook tijdens de werken – die zouden starten in
augustus 2020 – personen met een beperking de Grote Markt
vlot, veilig en gemakkelijk kunnen bereiken.
Zeker nu de werkgroep uit haar enquête vaststelt dat 62% van
de bevraagden de heraanleg van de Grote Markt als 2 de
belangrijkste prioriteit vooropstelt.
Topprioriteit blijft “stoepen zonder hindernissen” met 70% van
de respondenten en “een centraal gelegen openbaar
toegankelijk toilet” staat op 3 (met 55%). Grote Markt en
Openbaar Toilet lijken ook aan elkaar gekoppeld te zijn.

(voor meer inlichtingen over de enquête: 0476/350982)

Bron:
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20191028_046905261

De voorbereidingen voor onze tentoonstelling zijn volop aan de gang.
Van 19 tot en met 27 oktober loopt dan ‘Tienen Toegankelijk – 20 jaar actie!’.
Naast een overzicht van onze acties en activiteiten stellen diverse Tiense kunstenaars werken voor.
Het is ook de gelegenheid om onze doelstellingen met de burger te delen.
Welkom!

Meer info? https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190724_04525532

 

Juwelier Timmermans heeft onlangs hun zaak verbouwd. Zij hebben het niveauverschil tussen de Peperstraat en de Spiegelstraat, maar liefst 17 cm, weten overbruggen om zo de ingang toegankelijker te maken. Ook de kassa werd verlaagd zodat rolstoelgebruikers zelfstandig kunnen betalen.Verder waren ook apotheek Vercruysse, Standaard Boekhandel, Restaurant Kopenhagen en Live Motion Center de genomineerden voor de toegankelijkheidsward. Eervolle vermeldingen waren er ook voor Brasserie Tiens, kinesiste Marleen Massa en kapsalon ERCA omdat ze de oprijplaten, geschonken door Toegankelijk Tienen, veelvuldig gebruiken.

Op 19 april 2018 wordt onze jaarlijkse toegankelijkheidsaward uitgereikt in "Huis in de stad", Hamelendreef 60 3300 Tienen, om 20 uur. Onze realisaties en plannen worden hier ook besproken.
Iedereen is van harte welkom.
Geef wel even een seintje als je aanwezig wenst te zijn op toegankelijktienen@gmail.com of 0474/258212.

Zoals jullie waarschijnlijk al gehoord hebben heeft De Lijn de intentie om bij de herinrichting van de Grote Markt alleen op dinsdag de Grote Markt nog te bedienen. Op andere dagen zou iedereen aan het Atheneum moeten afstappen en te voet naar de Grote Markt moeten stappen. Wij van Toegankelijk Tienen zijn echter van oordeel dat dit voor mensen die slecht te been zijn dit al een hele afstand is. We hebben hiertegen dan ook al geprotesteerd, zonder resultaat tot nu toe. Graag zouden wij iedereen dan ook uitnodigen om onze enquête in te vullen zodat we met wat meer cijfermateriaal druk kunnen uitoefenen op De Lijn en het stadsbestuur. Het invulformulier vindt u in bijlage.