Toon artikel

Door Corona-perikelen heeft de werkgroep Toegankelijk Tienen 3 jaar moeten wachten, maar nu past het om de verloren tijd in te halen.

Daarom houdt de werkgroep Toegankelijk Tienen op vrijdag 29/04/22 opnieuw haar persconferentie, die doorgaat in het VTC (Vrijetijdscentrum, Sint-Jorisplein 20, Tienen) om 19:00.

Bij die gelegenheid worden Awards uitgereikt aan verdienstelijke handelaars en horeca die hun zaak toegankelijker maakten voor personen met een beperking. Traditiegetrouw zal de werkgroep kritisch terugblikken op het recente verleden en haar toekomstvisie bekend maken.

Op vraag van Colin Van De Ginste heeft de werkgroep Toegankelijk Tienen
recent (14.01.22) twee oprijplaten kunnen aanbieden aan Café Kennedy Bost
(Potstraat 6). Er moesten tegelijk 2 drempels overbrugd worden! Toegankelijk
Tienen heeft alweer een horecazaak toegankelijker gemaakt. Aan de foto te
zien is hiermee iemand zeer tevreden.

De werkgroep heeft nieuwe oprijplaten besteld en is dus klaar om handels- en
horecazaken, zowel binnen de stad Tienen als in de randgemeenten, gratis aan
te bieden. Voor meer inlichtingen: www.toegankelijktienen.be
Paul Rabau, voorzitter Toegankelijk Tienen – 19.01.22

3 december is de #Internationaledagvoorpersonenmeteenhandicap.

Een belangrijke dag voor een miljard mensen op deze planeet dus. Je leest het juist: een miljard! 15 % van de wereldbevolking heeft immers een handicap en vormt daarmee de grootste minderheid.
3 december is de geknipte dag om de aandacht te vestigen op enkele problemen waarmee mensen met een handicap dagelijks te maken krijgen. Maar het is even belangrijk om er de nadruk op te leggen dat ook mensen met een handicap hun plaatsje hebben in de maatschappij. Dat ook zij studeren, werken, een gezinsleven hebben, het recht hebben om aan verkiezingen deel te nemen of om te sporten. Kortom, om een zelfstandig leven te leiden, net zoals mensen zonder handicap dat doen.

Stefan Puttemans, Toegankelijk Tienen

Spijtig maar helaas moeten we melden dat het voorziene gratis bezoek aan de ijspiste op 16/12/21 niet kan doorgaan.

In een persbericht van gisteren lezen we: “Nu het Overlegcomité strengere maatregelen opgelegd heeft en de coronacijfers nog steeds de foute richting uitgaan, wordt het programma van Wintermagie in Tienen dan toch aangepast. De belangrijkste wijziging is de ijspiste, die geschrapt wordt van de programmatie” (NB 24/11/21).

We vinden dit een terechte beslissing en hopen nu al dat we op de Wintermagie van 2022 iedereen terug kunnen uitnodigen op dit winterfeest voor onze mensen met een beperking.

Toegankelijk Tienen kijkt uit naar de plechtige opening van de vernieuwde en heraangelegde Grote Markt van Tienen mét een openbaar toegankelijk en zelfreinigend toilet!

De werkgroep Toegankelijk Tienen is bijzonder blij met
de recente installatie van een openbaar toegankelijk en
zelfreinigend toilet in de Kerktuin van de Onze-Lieve-
Vrouwkerk op de Grote Markt van Tienen.

Toegankelijk Tienen heeft hiervoor jarenlang geijverd. De
werkgroep voor personen met een beperking (vooral rolstoel-
en rollatorgebruikers, maar ook blinden, ouders met
kinderwagens …) feliciteert en dankt burgemeester, stad en de
dienst ‘infrastructuur’ voor deze realisatie.

Het toilet staat centraal in Tienen, tegen de muur van de Onze-
Lieve-Vrouw ten Poel en ingeplant in de Kerktuin. Via verharde
paden is het toilet gemakkelijk bereikbaar.

Over de praktische regelingen (toegang, betaling e.a.) zijn nog
geen details bekend. Vermoedelijk zal de klassieke bankkaart of
een speciale badge kunnen zorgen om het toilet te betreden.
De cabine en het toilet worden na elke beurt automatisch
gereinigd; ze is dus volledig zelfreinigend. Er is tevens
voldoende ruimte binnen om een rolstoel vlot te laten bewegen.

Om de zoektocht naar een dergelijk toilet te vergemakkelijken
bestaan er nu al apps die u naar openbare toiletten leiden. WC
APP en HogeNood zijn zo’n applicaties.

De werkgroep Toegankelijk Tienen kijkt vooruit en hoopt dat de
installatie van dit eerste toilet in Tienen navolging krijgt.
Suggesties (op FB) zijn: een bijkomend toilet aan het station,
het zwembad en het Weezenhuis. Een ander centraal gelegen
toegankelijk toilet bevindt zich in het VTC (Sint-Jorisplein –
Manège). Dit toilet is slechts tijdens de openingsuren
bereikbaar.

“Nogmaals, met dit 1 ste openbaar toegankelijk toilet zet de stad
Tienen een stap in de goede richting” zegt Paul Rabau,
voorzitter van de Werkgroep Toegankelijk Tienen.

Opnieuw heeft de werkgroep Toegankelijk Tienen een oprijplaat kunnen leggen bij een nieuwe handelaar op de Grote Markt van Tienen: Lavida Fashion, Grote Markt 13 Tienen.
Hiermee gaat Toegankelijk Tienen verder op haar elan om zo veel als mogelijk handelaars en horeca te overhalen dit voorbeeld te volgen. Bedoeling is dat personen met een beperking (rolstoelgebruikers maar ook rollatorgebruikers, brede kinderkoetsen …) vlotter toegang krijgen tot de Tiense handelszaken. Elkeen die de toegankelijkheid van zijn/haar zaak wil verbeteren kan hierop rekenen. Het is serviceclub De Ronde Tafel Tienen die ons initiatief genegen is en de laatste reeks van dertig oprijplaten sponsorde.
Toegankelijk Tienen wil meer! We streven naar een gesprek met alle horeca-uitbaters rond “toegankelijkheid” nu de Grote Markt stilaan heraangelegd is. Bij de herinrichting van hun terrassen blijkt dat sommige horecazaken nu een drempel vertonen. Om die weg te werken willen we helpen door onze oprijplaten gratis aan te bieden. Een gesprek hierover én over toegankelijkheid zit er aan te komen.
Toegankelijk Tienen kijkt eveneens uit naar de beloofde installatie van een openbaar, toegankelijk en zelfreinigend toilet op de Grote Markt.
Toegankelijk Tienen heeft ook beslist oprijplaten uit te lenen voor korte momenten. Dat kan een privaat of publiek evenement zijn en die platen zullen tegen een lage huurprijs en waarborg aangeboden worden.
P. Rabau, voorzitter Toegankelijk Tienen

Vandaag 9 september 2021 plaatst Toegankelijk Tienen in dit moeilijke
Corona-jaar haar 5 de oprijplaat; deze plaat bij Domino’s op de Grote
Markt van Tienen.
Daarmee gaat Toegankelijk Tienen (TT) in op een steeds groeiende
vraag naar oprijplaten. Die worden door ons gratis aangeboden aan
handelaars en horeca die de toegankelijkheid van hun zaak willen
verbeteren. Dit is mogelijk geworden door sponsoring van serviceclub
Ronde Tafel Tienen.
Onze betrachting is dat elke persoon met een beperking, rolstoel- of
rollatorgebruiker, brede kinderkoets …, gemakkelijker toegang kan
krijgen tot handelszaken in Tienen. De levering bij Domino’s op de Grote
Markt is daar een mooi voorbeeld van.
Toegankelijk Tienen wil meer! We streven naar een gesprek met alle
horeca-uitbaters rond toegankelijkheid nu de Grote Markt stilaan
heraangelegd is. Bij de herinrichting van hun terrassen blijkt dat
sommige horecazaken nu een drempel vertonen. Om die weg te werken
willen we helpen door onze oprijplaten gratis aan te bieden. Een gesprek
hierover én over toegankelijkheid zit er aan te komen.
Toegankelijk Tienen kijkt eveneens uit naar de beloofde installatie van
een openbaar, toegankelijk en zelfreinigend toilet op de Grote Markt.
Toegankelijk Tienen heeft ook beslist oprijplaten uit te lenen voor korte
momenten. Dat kan een privaat of publiek evenement zijn en die platen
zullen tegen een lage huurprijs en waarborg aangeboden worden.
Wie interesse heeft voor onze initiatieven, over een oprijplaat wil
beschikken als handelaar/horeca-uitbater of er eentje voor een korte
periode wil huren, kan onze website www.toegankelijktienen.be
raadplegen of bellen naar P. Rabau, 0476 350 982.

Gisteren (23.06.21) kreeg Toegankelijk Tienen de kans zich als lid van het Netwerk Cultuur Tienen voor te stellen op de Algemene Vergadering van het Netwerk. Vooraf prees en dankte voorzitter Paul Rabau zijn leden voor hun jarenlange inzet. Een speciale vermelding ging naar Leona Cloots, voormalig voorzitster, die in 2019 de Algemene Cultuurprijs van de stad kreeg voor haar engagement voor de vereniging.

De verschillende realisaties van de werkgroep werden vermeld w.o.de traplift in het
stadhuis, de gratis bezorging van 40 oprijplaten voor Tiense horeca en handelaars, een
succesvolle tentoonstelling “Toegankelijk Tienen, 20 jaar actie! – Hoe toegankelijk is
Tienen?” (2019 – 180 bezoekers), de awards voor handelszaken die hun toegankelijkheid verbeteren en de jaarlijkse ijspret (op de ijspiste aan de Grote Markt). Toegankelijk Tienen wordt erkend als stake-holder en adviesverlener inzake toegankelijkheid in Tienen.

Toegankelijk Tienen blijft zeer positief over de heraanleg van de Markt en de verschillende pogingen van de stad om straten en pleinen toegankelijk en hindernissenvrij te maken en te houden. “We zijn ook zeer opgetogen over het plaatsen van een centraal gelegen en openbaar toilet, wat één van onze prioriteiten was” vult voorzitter Paul Rabau aan.

Tenslotte deed hij een dubbele oproep:

Dat het stadsbeleid én de bevolking van Tienen zouden meewerken aan een
mentaliteitswissel om van Tienen een aangename en inclusief toegankelijke stad te
maken.

Dat elke vereniging van het Netwerk Cultuur Tienen zou zorgen voor toegankelijke
activiteiten voor personen met een beperking!

Toegankelijk Tienen is te bereiken via haar website www.toegankelijktienen.be (contact), via facebook of per telefoon (0476/350982).

Het verdelen van oprijplaten door Toegankelijk Tienen gaat verder. Nu was Dragon Roast aan de beurt. Jos en Joëlle (eigenaars van Dragon Roast) stonden erop hun zaak toegankelijker te maken voor bezoekers met een beperking. Met een grote oprijplaat (1m50) kon dat gemakkelijk.

Toegankelijk Tienen vergroot hiermee een lange lijst van oprijplaatgebruikers in Tienen. Vooral de Tiense horeca en handelszaken genieten aldus van ons gratis aanbod.

In het najaar van 2021 starten we een nieuwe actie rond onze oprijplaten. Onze aandacht zal dan vooral gaan naar de horecazaken op de vernieuwde Grote Markt van Tienen. Onze wens is dat alle zaken op de Grote Markt toegankelijk zijn voor personen met een beperking. We hopen hiervoor de medewerking van de stad Tienen.

Kandidaten voor een oprijplaat kunnen zich melden op de website van Toegankelijk Tienen (www.toegankelijktienen.be) of zich richten tot voorzitter Paul Rabau via paul.rabau@proximus.be.
Toegankelijk Tienen zal in de toekomst ook oprijplaten verhuren.
P. Rabau, voorzitter TT

De organisatie van I-Karate Global is er in geslaagd om G-Karateka's over de hele wereld te laten deelnemen aan de 1st World Online Inclusive Karate Championship 2021.

308 atleten, met verschillende beperkingen, uit 24 landen bekampten mekaar op zondag 25 april 2021 online. Aangezien het fysieke WK 2020 in Rusland (Klin) door corona verplaatst werd naar oktober 2021, hebben onze Karateka's toch het beste van zichzelf gegeven op dit fantastisch evenement.

Na maanden intensief trainen online, hebben de deelnemers op voorhand hun filmpje van hun Kata-oefening (schijngevecht) ingestuurd. Vervolgens hebben scheidsrechters uit verschillende landen deze filmpjes beoordeeld en, net zoals bij een fysieke wedstrijd, punten gegeven. 41 categorieën werden samengesteld!

Op zondag 25 april 2021 kon je per categorie de 8 finalisten via livestream aan het werk zien. Ook onze Tiense rolstoelatleet, Filip Billen zoon van Fik en Anita Billen-Savonet, kon deze wedstrijd niet aan zich voorbij laten gaan. In een zware reeks (503) waagden 16 atleten hun kans. Een plaatsje tussen de 8 finalisten leek zeer moeilijk. Het doorzettingsvermogen, de moed en de strijdlust  van Filip hebben hem gebracht tot een mooie 3 de plaats. Zijn papa en coach, Fik Billen, zijn ontzettend fier op deze uitzonderlijke prestatie!

Het Belgisch Team heeft eveneens de eerste plaats behaald in de landenrangschikkking met 9 x goud , 6 x zilver en 9 x brons!
Interesse in de prestatie van Filip in categorie 503? Ga dan op het Youtube kanaal: https://ikfworldchampionship2021.com

Toegankelijk Tienen wenst Filip extra te feliciteren voor deze
uitzonderlijke prestatie. Hij is een voorbeeld voor vele anderen!

Anita Billen

Meer willen weten over G-Sport, klik dan hier.
http://www.g-sporttienen.be/ of https://www.gsportvlaanderen.be/