Toegankelijk Tienen op stap in de binnenstad van Tienen op 18 mei 2013

Op zaterdag 18 mei 2013 hield de Werkgroep Toegankelijk Tienen met een groep rolstoelgebruikers een wandeling door de binnenstad van Tienen, samen met de begeleiders en enkele sympathisanten.
Lokale journalisten en persfotografen  liepen mee en noteerden eveneens mogelijke knel- en verbeterpunten.

Het was de bedoeling uit te kijken naar  de toestand van voetpaden, van de openbare weg, hinderlijke reclameborden en moeilijke doorgangen, drempels, de toegang tot handelszaken en horeca. Op verschillende plaatsen in de Leuvense straat, de Oude Vestenstraat, de Gilainstraat, de Nieuwstraat, de Spiegelstraat, de Peperstraat en de Grote Markt werd halt gehouden. Zowel een “Proficiat” als een “Jammer” werden bij de handelszaken aangeboden. Proficiat omdat men er aan dacht eventuele reclameborden juist (of niet) op te stellen en zorgde voor een toegankelijke ingang. De Werkgroep mocht vaststellen dat heel wat handelaars inspanningen leveren voor personen met een beperking. Alleen was het soms spijtig dat hellende vlakken niet steeds zichtbaar of aanwezig waren. Jammer omdat er toch een hindernis te nemen was, een (te hoge) drempel, geen schuifdeuren of een smalle toegang en weinig bewegingsruimte binnen in de handelszaak.

Van deze gelegenheid werd gebruik gemaakt om de staat van de stoepen, de oversteekplaatsen, de hindernissen en andere ongemakken te noteren. Ondanks inspanningen van de stad Tienen moet vastgesteld worden dat stellingen, paaltjes, verkeersborden, afhellende of te smalle stoepen en kleine tegels met veel onderbrekingen een veilige en gemakkelijke wandeling in de binnenstad verhinderen.

Al bij al kon dit initiatief op veel bijval en sympathie rekenen wat de werkgroep aanspoort op deze wijze te blijven actie voeren.