Debat Bereikbaarheidsplan Tienen en Toegankelijk Tienen

Toegankelijk Tienen nam op 31/08/23 deel aan een debatavond omtrent het Bereikbaarheidsplan van Tienen. De schepen van mobiliteit, Liesbeth Vanderloock en verschillende topambtenaren nodigden ons uit.

Het was een constructieve en verhelderende dialoog. Het plan werd besproken en benaderd door de bril van de mobiliteit voor personen met een beperking, hun veiligheid en beleving .

Toegankelijk Tienen beseft dat dit eerste plannen zijn, in de tijd aanpasbaar.
Diverse dossiers werden aangekaart zoals o.a. het parkeerbeleid voor personen
met een beperking (2 plaatsen meer op de Grote Markt bv.), het openbaar
vervoer voor onze mensen (meer bus naar de Grote Markt), de verfraaiing van
de Waaiberg (cave de verwarring door de beschilderingen, voor mensen met
autismespectrumstoornissen o.a.), efficiënte en duidelijke bewegwijzering van
parkeerroutes, een verbod op fietsers e.a. voor de terrassen van de Grote
Markt, de gevaarlijke Kapucijnenstraat en Multiobus voor de bewoners van de
stichting Delacroix aldaar, een plek voor deelvervoer aan de (meestal
onbenutte) parkeerplaatsen op de vesten, een ‘toegankelijkheidsambtenaar’, …
De realisatie van het bereikbaarheidsplan zal een tijdrovende en moeilijke
oefening zijn!

Uit het debat met de schepen en haar administratie duidelijk blijkt dat
Toegankelijk Tienen een volwaardig aanspreekpunt voor de stad Tienen was, is
en blijft in dergelijke dossiers.

Paul Rabau, voorzitter Toegankelijk Tienen