You are here: Acties

Actie oprijplaten

Zoals reeds aangekondigd op de uitreiking  van de Toegankelijkheidsawards is het volgend project dat we als werkgroep Toegankelijk Tienen proberen te realiseren het aanbieden van mobiele oprijplaten aan de handelaars van Tienen.

We zijn dan ook trots dat we kunnen melden dat we hiervoor de nodige sponsoring hebben gevonden. Het bedrijf Affilips , vertegenwoordigd door Roger van Geertery,  heeft de financiële bijdrage hiervoor geleverd.


Deze brief wordt aan alle handelaars verstuurd om hun interesse hier rond te polsen.
Via bovenstaand formulier kan U direct uw gewenste keuze doorgeven. Opgelet, ons aanbod is niet onuitputtelijk dus wees er snel bij.

Toegankelijk Tienen op stap in de binnenstad van Tienen op 18 mei 2013

Op zaterdag 18 mei 2013 hield de Werkgroep Toegankelijk Tienen met een groep rolstoelgebruikers een wandeling door de binnenstad van Tienen, samen met de begeleiders en enkele sympathisanten.
Lokale journalisten en persfotografen  liepen mee en noteerden eveneens mogelijke knel- en verbeterpunten.

Het was de bedoeling uit te kijken naar  de toestand van voetpaden, van de openbare weg, hinderlijke reclameborden en moeilijke doorgangen, drempels, de toegang tot handelszaken en horeca. Op verschillende plaatsen in de Leuvense straat, de Oude Vestenstraat, de Gilainstraat, de Nieuwstraat, de Spiegelstraat, de Peperstraat en de Grote Markt werd halt gehouden. Zowel een “Proficiat” als een “Jammer” werden bij de handelszaken aangeboden. Proficiat omdat men er aan dacht eventuele reclameborden juist (of niet) op te stellen en zorgde voor een toegankelijke ingang. De Werkgroep mocht vaststellen dat heel wat handelaars inspanningen leveren voor personen met een beperking. Alleen was het soms spijtig dat hellende vlakken niet steeds zichtbaar of aanwezig waren. Jammer omdat er toch een hindernis te nemen was, een (te hoge) drempel, geen schuifdeuren of een smalle toegang en weinig bewegingsruimte binnen in de handelszaak.

Van deze gelegenheid werd gebruik gemaakt om de staat van de stoepen, de oversteekplaatsen, de hindernissen en andere ongemakken te noteren. Ondanks inspanningen van de stad Tienen moet vastgesteld worden dat stellingen, paaltjes, verkeersborden, afhellende of te smalle stoepen en kleine tegels met veel onderbrekingen een veilige en gemakkelijke wandeling in de binnenstad verhinderen.

Al bij al kon dit initiatief op veel bijval en sympathie rekenen wat de werkgroep aanspoort op deze wijze te blijven actie voeren.Rolstoelwandeling met politici op 14 april 2012


De werkgroep 'Toegankelijk Tienen' wil bij de politieke mandatarissen én de Tiense bevolking aandacht vragen voor haar werking. Die bestaat er vooral in een stimulans te geven om de toegankelijkheid van openbare gebouwen, stoepen, pleinen, handels- en horecazaken te verbeteren voor personen met een handicap.
Om daartoe te komen organiseerde de werkgroep een ludieke sensibiliseringsactie ter gelegenheid van de Nostalgische Kermis te Tienen.
Op zaterdag 14 april werden de politieke mandatarissen uitgenodigd hun mobiliteit even in te ruilen en plaats te nemen in een rolstoel. Zij werden gevraagd een vooropgesteld kort parcours op en rond de Grote Markt af te leggen in een rolstoel of er eentje te begeleiden.
Tijdens en na het afleggen van deze rit konden zij knel- en verbeterpunten noteren om die later met de werkgroep te bespreken.